fbpx

Bevar Silkeborg Sygehus – Nedlæg regionerne

2019-05-20T21:24:48+00:0025. april 2019|

Nedlæg regionerne – det kan kun gå for langsomt.

Nedlæg regionerne – Fremtidens sundhedsudfordringer kræver nye løsninger. Vi står over for en fremtid med flere ældre og flere kronisk syge patienter og dermed et større pres på vores sundhedsvæsen. Det kræver en ny organisering, hvor det, der ikke er svært, skal være nært. Kort sagt, vi risikerer at drukne vores hospitaler i patienter, hvis vi ikke laver om på strukturen. Og vi er klar i kommunerne til at løfte flere sundhedsopgaver i samarbejde med hospitalerne og de praktiserende læger. Vi er også klar i Silkeborg kommune til at være med til at løfte den opgave.

Der er endda flere gode grunde til at nedlægge regionerne. Lad mig først nævne farcen omkring  de digitale patientjournaler, der ikke kan tale sammen, og de enorme problemer med Sundhedsplatformen. At vi i et forholdsvist lille land ikke kan nøjes med en fælles digital patientjournal, ja, det er jo uforståeligt for enhver almindelig borger.

Et andet eksempel, hvor regionerne har mødt kritik, er på baggrund af den forskellighed, der er i behandlingstilbuddene. Det kan både være mht. ventetid og behandlingstilbud. Det forekommer urimeligt, at et postnummer skal afgøre, om man får den bedste behandling. Derfor er det helt på sin plads med stærkere patientrettigheder, som er et af de vigtige, men ikke så omtalte, elementer i sundhedsreformen.

Endnu en god grund til at nedlægge regionerne er den papirtiger, der er blevet skabt i regionernes levetid. Eksempelvis er det påvist, at de seneste 11 år er antallet af administrativt ansatte i Danmarks fem regioner steget med 29 pct. Det er alligevel meget, tænker jeg som almindelig borger. Og hvad har vi  egentlig fået ud af det? Ingenting, vurderer jeg. Samlet set kan vi da også spare 1,5 milliard kroner i administrative omkostninger ved at lukke regionerne. De penge kunne gøre god gavn ude blandt de varme hænder.

En helt lokal bekymring er, at regionen langsomt tager livet af vores lokale sygehus – det er et faktum. År efter år forsvinder afdelinger, selvom Regionshospitalet Silkeborg vinder den ene pris efter den anden: Initiativprisen 2017, Den Gyldne tråd 2019, Danmarks bedste mindre hospital 2018, i øvrigt for sjette år i træk. Regionsrådsformanden står gerne og modtage priserne den ene dag, for dagen efter at fremlægge en investeringsplan, hvor der stå 0 kr. til Regionshospitalet Silkeborg i perioden 2019-2027. Det kan da kun betragtes som afvikling.

Det eksisterende regionsråd har en demokratisk slagside i forhold til vores kommune, idet kun et medlem har bopæl i Silkeborg kommune. Altså kun et ud af 41 medlemmer. Heldigvis har vi også min partifælle, ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg til at repræsentere os. Men to ud af 41 er altså lidt op ad bakke, hvad den vedtagne investeringsplan for 2019-2027 for hospitalet i Silkeborg da også indikerer. Værre ser det ud i Struer, Skanderborg, Samsø og Syddjurs, som slet ikke har politikere i regionsrådet. På den måde vil det være et demokratisk fremskridt med de nye sygehusfællesskaber, hvor alle kommuner vil være repræsenteret. Med sygehusfællesskaberne får vi mere direkte indflydelse på de nære forhold, og det er der brug for.

 

Kilde: Regionsmødet den 19. december 2018 på punkt 3. I dagsordenspunktet, hvor investeringsplanen for alle hospitalsmatrikler var til godkendelse. Der stod bl.a.: ”Region Midtjylland investerer hvert år i anlæg; renoveringer, ny-, om- eller udbygninger på alle hospitalsmatrikler samt tværgående, regionale investeringer i it og medicoteknisk udstyr. Investeringerne skal medvirke til at sikre effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.” I tabel 6: ”Overordnet tabel for investeringsplanen 2019-2027” på side 13 står der 0 i samtlige kolonner ud for Regionshospitalet Silkeborg.