fbpx

Dette er mit liv gennem 52 år

2019-04-25T21:00:55+00:0025. april 2019|

Dette er mit liv gennem 52 år

Jeg hedder Gitte Willumsen, født 1967 i Kirke Hyllinge ved Roskilde og har været bosiddende i Silkeborg-forstaden Kragelund siden 1974.  Har mand og tre sønner.

Gik de første syv år i skole i Kragelund, derefter ét år på Vestre Skole i Silkeborg og tilbragte 9.-10. klassetrin på Hammerum Fri- og Efterskole.

Bestod i 1986 studentereksamen på Silkeborg Gymnasium med biologi, kemi, matematik og fysik som hovedfag.

Virkede ét år som pædagogisk medhjælper på Dybkær Specialskole. Havde samme stillingsfunktion i flere år på Vestre Skole og var ét år elev  på Daghøjskolen i Silkeborg. Gik på Silkeborg Seminarium 1992-96 og bestod lærereksamen med fysik og biologi som linjefag.

Siden 1996 ansat på Balleskolen, nogle år tillige tillidsmand og medlem af skolebestyrelsen.

I en lang årrække havde jeg fritidsjob som servitrice på kroer, hoteller og i hoteller rundt om i hele Midtjylland – og undgik derved at oparbejde studiegæld.

12 år som formand for Frederiksdal-Kragelund Lokalråd, håndboldtræner i FK 73 i 25 år,  sideløbende aktiv spiller og i fire år formand for håndboldafdelingen.

Fik mod på politik

Min politiske interesse blev vakt, da byrådet i Silkeborg havde planer om at lukke vores velfungerende skole i Kragelund. Jeg og mange andre borgere fik reddet skolen og jeg fik mod på politik. Opstillet i 2009 til Silkeborg Byråd og indtrådte 1. januar 2010 i byrådssalen med 1163 stemmer i bagagen.

Jeg fik straks min ilddåb med udnævnelsen til formand for Ældre- og Sundhedsudvalget En af de væsentligste positive opgaver i første byrådsperiode var vedtagelsen af Marienlund Plejecenter, som vi alle kan være stolte af.

I perioden 2014-2017 formand for kultur- fritids- og idrætsudvalget. I den periode stiftede jeg på nærmeste hold  bekendtskab med det virkelig fantastiske kulturliv, der udfolder sig i hele Silkeborg Kommune. Jeg har mødt rigtig mange ildsjæle, der brænder for deres for deres sag. Det har været en gave at få denne nærkontakt til denne imponerende gruppe, som holder kultur-hjulene i gang. Det er for mig en glæde at der er  i byrådet er truffet beslutning om igen at skabe en udstillingssted til de lokale kunstnere. Det har vi savnet meget gennem en årrække.

Hvis jeg fra min formandspost skal påpege nogle særdeles gode aktiviteter, så er det beslutningen om halprojekter i Hvinningdal, Sejs-Svejbæk, Buskelund, Gødvad og Sølystskolen. Købet af Kedelhuset til  spillested for vort rige musikliv. Endelig er der sat fokus på svømmefaciliteterne i kommunen.

Vi har nogle fantastiske kulturinstitutioner i kommunen – og de fortjener al mulig opbakning også fra den politiske front.

Jeg har heldigvis bevaret kontakten til kulturlivet med en bestyrelsespost i Museum Jorn.

Siden årsskiftet 2017-18 igen formand for Sundheds- og Ældreudvalget.