fbpx
Mine 3 valgtemaer2018-12-28T16:47:10+00:00

Mine 3 valgtemaer

Jeg er meget drevet af mine værdier. Og på baggrund af mine værdier har jeg valgt de temaer, som jeg vil arbejde for. Hvert af temaerne har en række underpunkter, som du kan læse om her.

Frihed

 • Der skal være gode muligheder for at vælge forskellige private tilbud, f.eks. børnehave, friskole, privat hjemmepleje og friplejehjem. Det betyder også, at der skal være rimelige etableringsvilkår og driftsmuligheder for private institutioner.
 • Det skal være lettere at etablere og drive virksomhed
 • Vi har et ansvar for, at børn bliver klædt bedst muligt på i deres skoleforløb, så de har reelle, frie valg senere i livet. Det betyder, at der skal stilles større krav til skolerne generelt.
 • Ghettoer skal nedbrydes, så børnene her fra får de samme muligheder som etnisk danske børn.
 • Det skal være muligt at bo alle steder, og der skal være adgang til fibernet og busser.
 • Planloven skal være så liberal som muligt.

Tryghed

 • National tryghed: Vi skal passe på Danmark og derfor skal forsvaret kunne matche de nye sikkerhedspolitiske udfordringer, der er.
 • Lokal tryghed: Vi skal kunne føle os trygge, hvor vi bor og færdes. Derfor skal politiet være synlige i nærmiljøet og nattelivet.
 • Velfærd: Der skal være tryghed omkring velfærden. Den offentlige kernevelfærd skal have en høj kvalitet. Det er ikke i modstrid med gode private valgmuligheder.
 • Velfærd kommer af velstand. For at sikre velfærden i samfundet skal der føres en økonomisk politik, der sikrer velstanden.
 • For at kunne skabe tryghed for, at der er råd til velfærd, skal der føres en integrationspolitik, der sikrer, at alle migranter kommer til at tjene deres egne penge og bidrage til samfundet. Før integrationsopgaven er løst, skal der ikke ske yderligere migration til Danmark.
 • Fremtidens klimaudfordring skal tages alvorligt. Der skal arbejdes målrettet med mange midler på at mindske udledningen af drivhusgasser.

Sundhed

 • Indlæggelsestidspunktet skal ikke have betydning for, om man overlever. Der skal være samme behandlingskvalitet døgnet rundt året rundt.
 • Det skal ikke have betydning, hvor I landet man bor, hvis man er syg. I dag er der store regionale forskelle på behandlingskvaliteten inden for den samme sygdom.
 • Der skal være lettere adgang til speciallæger generelt, så man kan få den korrekte diagnose og hurtigere komme i behandling.
 • Der skal være nærhed i plejen og behandlingen i ikke-sundhedsfagligt tunge sygdomsforløb. Nærhed i plejen kan tilvejebringes af kommunen.
 • Der skal forskes i, hvorfor mange børn og unge mistrives og f.eks. ikke kan overskue en skoledag.